กลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงดอยจ๊ะ บ้านป่าแป๋ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ร่วมกันสืบสาน บวชป่าต้นน้ำ ครั้งที่ 3 โดยฟื้นวิถีความเชื่อดั้งเดิม ที่เรียกว่า “เดปอถู่ : ต้นไม้สะดือ” ให้กลับคืนมาอีกครั้ง เพื่อปกป้องผืนป่า ตามวิถีการอนุรักษ์ป่าของชาวกะเหรี่ยง

  
     นายบัญชา มูแฮ (ดิปุ๊นุ) ประธานกลุ่มเยาวชนดอยจ๊ะ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ชุมชนชาวกะเหรี่ยง หรือ ปาเก่อญอ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนจะร่วมกันทำพิธีบวชป่ารักษาต้นน้ำ บ้านป่าแป๋ ครั้งที่ 3 ภายในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า แดลอปู (ทุ่งนาพือยุ ) ป่าต้นน้ำดอยจ๊ะโข่ บ้านป่าแป๋ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาให้ความใส่ใจ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ตามความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ประจำตัว ต้นไม้สะดือ หรือ หรือ เดปอถู่ ตามวิถีชนเผ่าปกาเก่อญอที่มีมานาน โดยจะให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วม ปักชื่อติดต้นไม้ที่เลือก เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของต้นไม้ในรูปแบบวิถีกะเหรี่ยง(เดปอถู่) รวมทั้งได้จัด เวทีเสวนา ปาเก่อญอกับป่า, ชุมชนกับการอยู่ร่วมกับป่า พิธีกรรม 3 ความเชื่อ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชนเผ่าอีกมากมาย นายบัญชา กล่าวว่า ความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงเมื่อเด็กเกิดใหม่ ผู้เป็นพ่อจะนำ "เด" หรือ รกเด็ก ใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่ นำไปผูกติดไว้กับต้นไม้ เรียกว่า "เดปอถู่" โดยจะคัดเลือกต้นไม้ที่สมบูรณ์ มีความคงทน ออกดอกออกผลให้สัตว์ต่างๆได้กิน ได้อยู่อาศัย เพื่อให้ขวัญของเด็กผู้นั้นอยู่กับต้นไม้ และมีอายุยืนยาว เช่นเดียวกับต้นไม้ต้นนั้น ดังนั้น ต้นไม้ที่นำรกของเด็กไปผูกจะได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้ผู้ใดไปตัด หรือ โค่นลง หากต้นไม้ถูกตัด หรือ ถูกโค่นลง มีความเชื่อว่า ขวัญของคนๆ นั้นจะหนีหายไป และทำให้เจ้าของ "เด" เจ็บป่วย เป็นไข้ผู้ใดฝ่าฝืนไปตัดต้นไม้ เดปอถู่ จะได้รับการปรับโทษจากคนในชุมชน เพราะถือว่าเป็นการลบหลู่ ไม่ให้เกียรติกับเจ้าของ "เด" ด้วยเหตุนี้ในชุมชนกะเหรี่ยงจึงพบเห็นต้นไม้ที่ผูกรกเด็กจำนวนมาก และเป็นป่าที่รักษาไว้เป็นอย่างดี “ในการประกอบพิธีกรรมเดปอถู่ บวชป่าต้นน้ำ อนุรักพันธุ์สัตว์ป่าจะมีการนำเล็บ และ เส้นผมของแต่ละคนใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่ ลงชื่อ นามสกุล ของเจ้าของต้นไม้สะดือ รับป้ายรหัส เพื่อนำไปผูกติดกับต้นไม้ที่ได้เลือกไว้ ส่วนชื่อและรหัส เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในชุมชนเพื่อตรวจสอบดูแลต้นไม้สะดือต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการฟื้นวิถีความเชื่อเก่าแก่แล้ว ยังถือเป็นกุศโลบายในการปกป้องผืนป่าร่วมกันของคนในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่าแป๋ให้คงอยู่ถึงปัจจุบัน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประธานกลุ่มเยาวชนดอยจ๊ะ หมายเลขโทรศัพท์ 089 5536339 .//
 
26 พฤษภาคม 2559 , 10:11 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา