ชาวตำบลแม่เหียะ จะจัดพิธีแห่น้ำสรงพระราชทานและประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ สรงน้ำบรมธาตุดอยคำ สานฮีต โตยฮอย เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น

  
     นายสมบุญ เทพอยู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เทศบาลตำบลแม่เหียะ ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเครือชุมชนตำบลม่เหียะ จะร่วมกันจัดพิธีแห่น้ำสรงพระราชทานและประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ ในการสรงน้ำบรมธาตุดอยคำ สานฮีต โตยฮอย ครั้งที่14 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธ ในช่วงเย็นของวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ จะมีพิธีแห่น้ำสรงพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อสรงน้ำพระบรมธาตุวัดดอยคำพร้อมกันในเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของล้านนา วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ภายหลังผู้ที่มากราบไหว้ พระเจ้าทันใจ ได้บนบานสานกล่าว และประสบผลสำเร็จ จึงนำพวงมาลัยดอกมะลิมาถวายเป็นจำนวนมาก ในตำนานกล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของยักษ์ 2 ผัวเมีย ชื่อ จิคำ และ ตาเขียว หรือ ปู่แสะ-ย่าแสะ เทวดาได้นำพระเกศาธาตุ ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ปู่แสะและย่าแสะ นำขึ้นฝังและก่อสถูปไว้บนดอยแห่งนี้ ในปี พ.ศ.1230 เจ้ามหันตยศ และเจ้าอนันตยศ 2 พระโอรสแฝดของพระนางจามเทวี แห่งหิรัญภุญชัยนครได้ขึ้นมาก่อเจดีย์ครอบพระสถูปเกศานั้นไว้ ชาวเชียงใหม่เชื่อกันว่า พระธาตุดอยคำ เป็นพระธาตุพี่น้องกับพระธาตุอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนดอยยอดสูง ทางทิศเหนือของดอยคำ ซึ่งมีความสูงถึง 1,053 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยพระเจ้ากือนา กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย และพระมหาสมุนเถระ ได้อัญเชิญพระบรมธาตุที่ได้มาจากเมืองปางจา จังหวัดสุโขทัย ขึ้นมาฝังและก่อเจดีย์ครอบไว้เมื่อปี พ.ศ.1914 และเรียกว่า พระธาตุดอยสุเทพ ตามชื่อของสุเทวฤาษีที่บำเพ็ญพรตอยู่หลังเขาแห่งนี้ พระเจดีย์ทั้งสองแห่งนี้ เป็นเจดีย์เก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ แม้อายุการสถาปนาห่างกันเกือบ 700 ปี จาการศึกษาประวัติศาสตร์ท่องถิ่นจะพบว่า ดอยสุเทพและดอยคำ มีความใกล้ชิดผูกพันกันมาตั้งแต่โบราณกาล.//
 
26 พฤษภาคม 2559 , 10:12 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา