จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครใจตั้งปณิธารความดี บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลจำนวน 17 รูป จากที่ตั้งเป้าไว้ 9 รูป

  
    วันที่ 25 พ.ค. 59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูปลัดนพพันธุ์ ฐิตธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาส วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปวิณ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิเศษ 3 ปีต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ปี 2558-2560 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนข้าราชการและประชาชนที่สมัครใจ บรรพชาอุปสมบทในโครงการฯ จำนวน 9 รูป มีผู้สนใจเข้าร่วมบรรพชาสมทบ รวม 17 รูป ซึ่งจะซ้อมขานนาคในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 พิธีบรรพชาอุปสมบทจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่จำพรรษา ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เป็นเวลา 15 วัน โดยจะลาสิกขาบทในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน
 
26 พฤษภาคม 2559 , 10:12 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา