ซิป้า จับมือ บีโอไอ แนะนำ “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคดิจิทัล” เพื่อผู้ประกอบการ นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ซิป้า จับมือ บีโอไอ แนะนำ “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อผู้ประกอบการทั่วประเทศ นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก
ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดการอบรม “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อผู้ประกอบการทั่วประเทศ หวังส่งเสริมผู้ประกอบการไทยพร้อมก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างซิป้า และ BOI โดยจัดที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกเนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพ และความพร้อม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกเลือกให้เป็น smart city ทั้งนี้ BOI มีนโยบายซุปเปอร์คาสเตอร์ของกลุ่มดิจิทัล ซึ่งเชียงใหม่และภูเก็ตก็ได้รับเลือกเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มซุปเปอร์คาสเตอร์ดิจิทัล จึงต้องการมาเผยแพร่ความรู้ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ ให้สนใจนำธุรกิจมารับการส่งเสริมการลงทุน ต่อยอดธุรกิจให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่ง BOI มีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการรายใหม่ จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด โดยการยกเว้นภาษี เงินได้ 8 ปี พร้อมทั้งหักลดหย่อนภาษี 50% อีก 5 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องขอรับการส่งเสริมภายในปี 2559
ทางด้านนายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการ SIPA กล่าวว่า ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ทั่วประเทศมีกว่า 2,500 ราย ยังไม่รวม Starup กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการลงทุน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภาพรวมนโยบายการส่งเสริมการลงทุนกิจการซอฟต์แวร์ และการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง BOI และ SIPA อีกด้วย
 
26 พฤษภาคม 2559 , 22:01 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย