ศูนย์ ปภ.เขต 10 ติวเข้มกันเพลิงไหม้ โรงเรียนคนพิการ

  
    ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ตรวจระบบความปลอดภัยเรือนนอนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนเป็นเด็กพิเศษและผู้พิการ พร้อมซ้อมแผนอพยพรับเหตุเพลิงไหม้
โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง มีการบรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎี และจำลองสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ การเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพื่อซักซ้อมครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือ รวมถึงอพยพเด็กในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้โรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิการและเด็กพิเศษ มีนักเรียนที่พักนอนอยู่เกือบ 300 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และการป้องกันเหตุ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน
นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ที่ดูแลพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ตรวจสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันและเตือนเหตุ ทั้งนี้ได้ให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงเหล็กดัดในเรือนนอน ให้สามารถเปิดออกจากด้านในได้ และให้มีทางออกมากกว่า 1 ทางในเรือนนอน เพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในกรณีฉุกเฉิน
 
26 พฤษภาคม 2559 , 22:04 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย