สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะมาตรการ 3 เก็บ กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ ป้องกัน 3 โรค

  
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำมาตรการ 3 เก็บ กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ ป้องกัน 3 โรค
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำมาตรการ 3 เก็บ กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ป้องกัน 3 โรค ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทำต่อเนื่อง ทั้งที่โรงเรียน ศาสนสถาน สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก บ้าน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล บริษัท ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีน้ำขังในภาชนะต่างๆ ลูกน้ำกลายเป็นยุงเร็วขึ้น และเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ป้องกันบุตรหลานและคนในครอบครัวเจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 23 พฤษภาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 260 คน ไม่พบผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10 - 14 ปี รองลงมาคืออายุ 15 - 24 ปี อายุ 5 - 9 ปี อายุ 25 - 34 ปี และ 35 - 44 ปี มาตรการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ในทุก ๆ สถานที่ รวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน ร่วมกับการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุง นอนกางมุ้งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้
โรคไข้เลือดออก เป็นได้ในทุกกลุ่มอายุ โดยพบมากในช่วงอายุ 5 - 10 ปี อาการส่วนใหญ่มักจะมีไข้สูงลอย ไข้ไม่ลด นอนซม เด็กโตจะปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา ซึ่งพบได้ในผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน บางรายอาจมีอาการเบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้องร่วมด้วย ซึ่งในระยะแรกจะปวดทั่ว ๆ ไป และอาจปวดที่ชายโครงขวา หากมีไข้สูง ให้กินยาพาราเซตามอลลดไข้ อย่าซื้อยาแก้ปวดที่มีระคายเคืองกระเพาะอาหาร เช่น แอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน เพราะเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหารอันตรายถึงเสียชีวิต แต่หากกินยาแล้วไข้ไม่ลด อาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ขอให้ไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน ในช่วงที่ไข้เริ่มลดขอให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพราะมีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะช็อกได้ โดยผู้ป่วยจะซึมลง อ่อนเพลีย อาจมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน หรือถ่ายอุจจาระสีดำ ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที
 
29 พฤษภาคม 2559 , 17:58 น. , อ่าน 1302  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย