จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ สมโภชเมืองเชียงใหม่ในวาระที่มีอายุครบ 720 ปี
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีมหามงคล จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่ เพื่อสมโภชเมืองเชียงใหม่ในราวะที่มีอายุครบ 720 ปี และวัดพระธาตุศรีจอมทองอายุครบ 550 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2559 โดยจะมีพิธีอัญเชิญพระทักขิณโมลีธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทองมาประดิษฐานชั่วคราว ณ มณฑลพิธีข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชน ท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพิเศษอันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้อนุรักษ์ สืบสานประเพณีสำคัญของเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุจอมทองมาประดิษฐานชั่วคราวยังเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะนั้น เป็นการณ์เฉพาะโอกาสสำคัญของบ้านเมือง ซึ่งในอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะเป็นผู้อัญเชิญพระบรมธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทองมาประดิษฐานในเมืองเชียงใหม่ โดยมีการแต่งรูปขบวนด้วยเครื่องสูง อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายร้อยปี ขบวนเสด็จเข้ามายังเมืองเชียงใหม่โดยการจัดรูปขบวนเดินเท้าอันยิ่งใหญ่ นำพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ใจกลางเมืองเชียงใหม่ หรือ “ข่วงหลวง” ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุ ถวายเครื่องสักการะ
 
29 พฤษภาคม 2559 , 17:59 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย