จังหวัดเชียงใหม่ นำผักตบชวาในแม่น้ำปิงกว่า 15 ตัน ทำปุ๋ยหมัก แจกจ่ายประชาชน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ระดมเก็บผักตบชวาในแม่น้ำปิงกว่า 15 ตัน ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แจกจ่ายประชาชน
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในแต่ละปีจะมีผักตบชวาที่ลอยมาตามลำน้ำปิง แล้วมาติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลเป็นจำนวนมาก ประมาณ 15 – 18 ตัน ซึ่งทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ จะดำเนินการเก็บผักตบชวาที่ลอยมาตามลำน้ำปิง โดยระดมเครื่องจักรมาดำเนินการเก็บให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 สัปดาห์ ในรอบระยะเวลา 1 ปี จะดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา 3 ครั้ง
ซึ่งโครงการจัดเก็บผักตบชวาในลำน้ำปิงบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาลนี้ ทำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาระบบนิเวศ และเพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยจะนำเอาผักตบชวาในแม่น้ำปิงขึ้นมา เฉลี่ยโดยประมาณ 15 ถึง 18 ตัน การดำเนินการในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สำหรับปีนี้ เป็นการวางแผนเพื่อจะดูแลลำน้ำปิงบริเวณหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาล
ผักตบชวาที่นำขึ้นมาจากลำน้ำปิงประมาณ 15-18 ตันนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนหนึ่งจะนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่ว่างใกล้กับประตูระบายน้ำซึ่งมีบ่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพอยู่แล้ว เบื้องต้น เมื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วเสร็จก็จะนำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในบริเวณประตูระบายน้ำรวมถึงเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยในการ ทำไร่ทำสวน และอีกส่วนหนึ่งจะประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม่ นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพและแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป
 
30 พฤษภาคม 2559 , 10:35 น. , อ่าน 1305  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย