ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึกราคา 70 บาท 20 ล้านฉบับร่วมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกใช้ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ชนิดราคา 70 บาท จำนวน 20 ล้านฉบับ เพื่อเปิดให้ประชาชนคนไทย จ่ายแลกไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 70 บาท จำนวน 20 ล้านฉบับ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว โดยเปิดให้ประชาชน จ่ายแลกพร้อมแผ่นบรรจุ ราคา 100 บาท เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รายได้ส่วนต่างจากการจ่ายแลกธนบัตรฉบับละ 30 บาท จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมด ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิมพ์ธนบัตรในโอกาสสำคัญ ครั้งแรก เมื่อปี 2539 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี และครั้งที่สอง เมื่อปี 2549 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งครั้งนี้ภาพด้านหน้าธนบัตร เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุย มหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็นภาพประธาน ภาพด้านหลังธนบัตร เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรม ขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ทรงยืนเบื้องหน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ณ พระที่นั่ง ไพศาลทักษิณ ธนบัตรที่ระลึกฯ นี้ มีความกว้าง 89 มิลลิเมตร ความยาว 162 มิลลิเมตร นายสิงห์ชัย กล่าวว่า ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง ที่สำคัญจะสังเกตได้ 5 ประการ คือ 1. ภาพประธานด้านหน้าและด้านหลัง พิมพ์ด้วยลายพิมพ์เส้นนูน มีลักษณะคมชัด จะรู้สึกสะดุด เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ 2. ตัวเลขไทย “๗๐” ที่ด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ เมื่อพลิกไปมา จะเป็นประกายระยิบระยับ 3. ตัวเลขอารบิก “70” ที่ด้านหลังธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสลับสีเมื่อพลิกไปมา จะ เปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียว 4. ภายในรูปพระครุฑพ่าห์ที่ด้านหน้าธนบัตร มีตัวเลขแฝงเป็นตัวเลขอารบิก “70” ซ่อนไว้ จะมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง 5. ลายรัศมีและลายพื้นเบื้องหลังภาพประธานทั้งด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร จะเปลี่ยนเป็น สีเหลืองเรืองแสง เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกซื้อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่อยู่ใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน เป็นต้นไป.//
 
30 พฤษภาคม 2559 , 18:35 น. , อ่าน 1291  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา