มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมมนาทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ ธปท.สำนักงานภาคเหนือ จัดสัมมนาทางวิชาการ “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก” เผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 ที่ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาประเทศ โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก และร่วมแสดงความคิดเห็น “วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบ”
ดร.เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย กลุ่มธนาคารโลก ได้เปิดเผยว่า ผลพวงจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวตามไปด้วย โดยเฉพาะภาคการส่งออก แต่ตลาดไทยเป็นแบบเปิด มีการติดต่อค้าขายกับหลายประเทศทั่วโลก จึงมีความผันผวน แต่สามารถปรับตัวได้เนื่องจากไม่อิงกับประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก ส่วนการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้ากว่าปกติ เพราะมีจุดอ่อนเชิงโครงสร้างค่อนข้างมาก ควรต้องมีการปรับปรุงเชิงนโยบาย ด้วยการมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทยเติบโตจากภายในประเทศ
 
1 มิถุนายน 2559 , 08:18 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย