กรรมการการเลือกตั้งเสนอ สนช. ขอแก้ไขกฎหมายให้พนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต. มีอำนาจเหมือนเจ้าพนักงานตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จับกุมซึ่งหน้าและตรวจค้นดำเนินการกับนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้ง

  
    นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า การดำเนินคดีเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง แต่ กกต.ทำได้เพียงเชิญให้มารับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้น ไม่มีอำนาจจับกุมซึ่งหน้า ตรวจค้นนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งได้ รวมถึงประเด็นกฎหมายที่ควรแก้ไขที่จะเสนอต่อ สนช. อาทิ การฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายในคดีเลือกตั้ง ศาลอุทธรณ์สั่งให้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งต้องใช้เวลานาน การใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงแล้วเกิดความเสียหาย กกต.ก็ไม่สามรถควบคุมได้ ขณะทีบางคดีนักการเมืองหรือผู้สมัคร ฟ้องศาลปกครองเพื่อถ่วงเวลาคดี ทำให้การป้องกันการทุจริตเลือกตั้งเป็นไปยากลำบาก และใช้เวลานานหรือถูกยกฟ้องในที่สุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เสนอศาลรัฐธรรมนูญให้มีการวินิจฉัย เกี่ยวกับ พรบ.การออกเสียงประชามติ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมถึงประเด็นกฎหมายที่ควรแก้ไข เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำประชามติ ด้วยความเป็นกลางและเกิดความเชื่อมั่นรองรับภารกิจควบคุมการเลือกตั้งและสามารถป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งได้.// ฉัตรกมล พนมสันติ // นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ // 2 มิ.ย.59
 
2 มิถุนายน 2559 , 10:20 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา