ไทย- ยูนนาน ลงนามความร่วมมือ ควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และแลกเปลี่ยนข่าวสาร กลุ่มขบวนการค้า และลักลอบลำเลียงยาเสพติด

  
    วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมแชงกรีลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย MR. DONG JIALU Executive Deputy DG of Yunnan Provincial Public Security Department (YPPSD) รองอธิบดีกรมรักษาความสงบ สาธารณรัฐมณฑลยูนาน กระทรวงรักษาความสงบสาธารณะ เป็นสักขีพยานลงนามพิธีสารความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างคู่ภาคี สำนักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งมณฑลยูนาน กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 แห่งราชอาณาจักรไทยโดยมีคณะฝ่ายไทยและคณะฝ่ายมณฑลยูนานจำนวน 15 นาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า คู่ภาคีทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และสารตั้งต้น เพื่อควบคุม และลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กลุ่มขบวนการค้าและลักลอบลำเลียงยาเสพติด แหล่งผลิตเส้นทาง กลุ่มที่เกี่ยวข้องในการลำเลียงสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด การสืบสวนทางการเงิน การพิสูจน์สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างไทย – ยูนนาน ในการควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ถือเป็นครั้งแรกในระดับภูมิภาค โดยการประสานการทำงานระดับผู้ปฏิบัติ แก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ต้องผ่านรัฐบาลกลาง ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น.//
 
2 มิถุนายน 2559 , 10:34 น. , อ่าน 1292  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา