กรรมการการเลือกตั้ง เตือนประชาชน และสื่อมวลชน ให้ระมัดระวัง การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะบิดเบือน ก้าวร้าว หยาบคาย และปลุกระดม โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นความผิด ตาม พรบ.ออกเสียงประชามติ ที่มีโทษทั้งจำและปรับ

  
    วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เกี่ยวกับการดำเนินคดีเลือกตั้ง ปัญหาการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการดำเนินคดี แก่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน และพนักงานสืบสวนสอบสวนจังหวัด ในพื้นที่ 16 จังหวัด จำนวน 150 คน ที่โรงแรงฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ใวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยเน้นย้ำประเด็นปัญหาและข้อสังเกต จากสำนวนคดีการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ปัญหาการเลือกตั้งท้องถิ่นและการดำเนินคดี โดยเฉพาะนำเสนอ หรือ เผยแพร่ข้อมูล ที่มีการบิดเบือน ก้าวร้าว หยาบคาย ทางสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อมวลชน นายบุญส่ง กล่าวว่า กกต. ได้ออกระเบียบว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ด้านการสืบสวนสอบสวนได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว พร้อมปฏิบัติการได้ทันที ถ้ามีการร้องเรียนเข้า ซึ่งตามระเบียบ กกต.ที่ออกไป มี 6 ข้อที่สามารถทำได้ และ 8 ข้อที่ทำไม่ได้ ขอให้ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนพึงระวังการกระทำผิดกฎหมายที่กำหนดไว้.//
 
2 มิถุนายน 2559 , 10:35 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา