ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานไม่ให้ดื่มสุรา และสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์

  
     นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากรายงานสรุปยอดอุบัติเหตุในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันแรกของ 7 วันอันตราย พบว่ามีอุบัติเหตุ 10 ราย ส่วนใหญ่จะมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกกันน็อค และเมาสุรา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงความห่วงใย ฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานไม่ให้เมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านด้วยจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นถนนในหมู่บ้านซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดูแลเข้มงวดร่วมกับท้องถิ่น โดยให้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดระยะเวลาช่วงปีใหม่ด้วย และหากมีปัญหาให้แจ้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้ทันที
 
29 ธันวาคม 2549 , 17:24 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่