ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ มีอัตราเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ โดยเฉพาะอำเภอแม่แตง ดอยเต่า และดอยสะเก็ด กำชับให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขร่วมกับท้องถิ่นเร่งรณรงค์ สร้างความเข้าใจ กับประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาในทุกชุมชน

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าสถิติในระดับประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30 กว่า คน ต่อแสนประชากร ขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศ อยู่ประมาณ 10 กว่า คน ต่อแสนประชากร จึงเป็นห่วงว่าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และขาดความเข้าใจ จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ อาเจียน มีเลือดออกตามผิวหนังลำไส้ ในรายที่รุนแรงอาจจะถึงภาวะตับวาย ไตวาย และเสียชีวิตได้ในที่สุดจึงให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและท้องถิ่นเข้าไปรณรงค์หาทางป้องกัน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และฉีดพ่นยาฆ่ายุงในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคมที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะที่อำเภอแม่แตง มีผู้ป่วย 74 คน ต่อแสนประชากร อำเภอดอยเต่า 51 คน ต่อแสนประชากร และอำเภอดอยสะเก็ด 38 คนต่อแสนประชากร จึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน.//
 
6 มิถุนายน 2559 , 07:09 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา