กองทัพภาคที่ 3 เลือกพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำในรูปแบบประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลย์รยะราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยความร่วมมือ ทั้งกองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำในรูปแบบประชารัฐ ทั้งหมด 54 โครงการพร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้เลือกพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ดำเนินการ 3 แห่ง คือ พื้นที่ระบบส่งน้ำฝายท่าบ่อเย็น ต.บ้านแม, ฝายทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง และ ระบบส่งน้ำฝายปวงสนุก ต.บ้านกลาง ซึ่งสถานที่เปิดงานกำหนดไว้ที่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง โดยจะมีพิธีเปิดและถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โอกาสนี้ หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน เช่น จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ดำรงธรรมออกไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ แนะนำอาชีพ แจกเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย และจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกแก่ประชาชนภายในงานด้วย.//
 
6 มิถุนายน 2559 , 13:53 น. , อ่าน 1276  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา