กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศ เปิดปฏิบัติการวิจัยพลุดูดความชื้น เสริมปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเร่งเติมน้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 50 ปี

  
    ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เชียงใหม่ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับผู้แทนกองทัพอากาศ ได้เปิดปฏิบัติการวิจัยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ปี 2559 โดยจะนำพลุสารแคลเซียมคลอไรด์ และพลุสารโซเดียมคอลไรด์ ติดตั้งกับเครื่องบิน AU-23A ของกองทัพอากาศ เพื่อใช้ร่วมกับสารฝนหลวง เสริมประสิทธิภาพของปฏิบัติการฝนหลวงตามขั้นตอนในตำราฝนหลวงพระราชทาน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559 เพื่อเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งในขณะนี้ ทั้ง 2 เขื่อน มีปริมาณน้ำรวมกัน เหลือเพียง 900 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 50 ปี อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวอีกว่า จากโครงการวิจัยนำร่อง พบว่า การใช้พลุสารดูดความชื้นร่วมกับปฏิบัติการฝนหลวง จะทำให้เมฆขยายตัว มีขนาดใหญ่ขึ้น ก่อยอดได้สูงขึ้น ทำให้เม็ดน้ำขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น มากกว่าฝนที่ตกจากเมฆธรรมดาในช่วงเวลาเดียวกัน จึงได้นำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน เหนือเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นพื้นที่อับฝน ขณะเดียวกันได้มีการปรับแผน นำเครื่องบินขนาดใหญ่ไปประจำที่จังหวัดตาก เพื่อทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนทั้งสองแห่ง.//
 
8 มิถุนายน 2559 , 08:01 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา