สวท. เชียงใหม่ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนหัวฝาย ตั้งปณิธานความดี โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทาสีบันไดนาค ขัดล้างทางขึ้นวิหาร วัดหัวฝาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทร

  
    นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ มีอายุครบ 45 ปี เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และโดยเฉพาะปีนี้เป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม ปีเดียวกัน ทีมงานนักจัดรายการวิทยุ และเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ รวมทั้ง เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) จึงได้ตั้งปณิธานความดีร่วมกัน เพื่อถวายแด่ทั้ง 2 พระองค์ โดยร่วมกับประชาชนในชุมชนหัวฝาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสวนรวม โดยได้ล้าง ทาสี และทำความสะอาดบันไดนาคทางขึ้นวิหารวัดหัวฝาย ซึ่งเป็นวัดภายในชุมชน อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้ฟังรายการ ทาง สวท.เชียงใหม่ และประชาชนในชุมชนที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ แต่ได้แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคซื้อสี และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะทำความดีร่วมกัน จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้..
 
8 มิถุนายน 2559 , 08:01 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา