การจัดงาน นัดพบแรงงาน Chiangmai IT Jobs Expo 2016 จะเปิดให้ผู้ว่างงาน ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าทางเว็บไซต์ jobit.doe.go.th/chiangmai ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559

  
    นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสมัครงาน ซึ่งผู้ที่ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ เพื่อเลือกตำแหน่งงานว่าง และบริษัทที่ต้องการสมัครงานได้ก่อนถึงวันงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการรอเข้าสัมภาษณ์งาน เนื่องจากผู้ลงทะเบียนก่อนมีเวลาเตรียมความพร้อม และทราบข้อมูลของบริษัทไว้ก่อนแล้ว โดยขณะนี้ มีนายจ้างแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรัยสมัครงานแล้ว จำนวน 50 แห่ง มีตำแหน่งรองรับผู้ว่างงานกว่า 3,000 อัตรา งานนัดพบแรงงานChiangmai IT Jobs Expo 2016 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ jobit.doe.go.th/chiangmai ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นี้.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
9 มิถุนายน 2559 , 13:25 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย