จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการผลิตมะม่วงให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการค้าระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจ

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายชาวสวนมะม่วง และภาคเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการประกวดมะม่วงคุณภาพส่งออก 12 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกมากในพื้นที่อำเภอเชียงดาว พร้าว และฝาง การแสดงผลผลิตมะม่วงและส่งเสริมการบริโภค การจำหน่าย การสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วง การเสวนาการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน การแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วงในเชียงใหม่และในประเทศไทย ซึ่งได้เกิดการติดต่อเจรจาธุรกิจมะม่วง ระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า – ผู้ส่งออก ภายในงาน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรปลูกมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกจำนวนมากกว่า 55,000 ไร่ มีผลผลิต 71,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพด้านการตลาด โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง โชคอนันต์ มหาชนก นวลคำ และอื่นๆ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 700 - 1,000 ล้าน บาท/ปี.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
10 มิถุนายน 2559 , 09:11 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย