กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาด ปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท ในการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2016 เป็นครั้งแรกที่ย้ายออกมาจัดในภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ 60 ประเทศทั

  
    พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2016 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดขึ้นที่บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ขาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวประเทศไทยและกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ได้มีโอกาสเสนอสินค้าแก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็น มีผู้ประกอบการนำเที่ยวจาก 60 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 400 ราย รวมทั้ง ผู้ประกอบการในประเทศ และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เข้างานในครั้งนี้มากกว่า 1,500 คน ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการจัดงาน คาดว่ามีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานนี้ ถือเป็นงาน Travel Mart ที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศ และในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่ได้ย้ายสถานที่จัดงานเดิม จากกรุงเทพมหานครมาจัดต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดให้มีมาตรฐาน สนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวระดับ SMEs ให้สามารถต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้
 
10 มิถุนายน 2559 , 09:51 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย