ชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญสืบชะตาเมือง ประจำปี ตามความเชื่อของชาวล้านนา พร้อมกัน ใน 10 จุด รอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อแสดงความกตัญญูบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นของของบ้านเมือง

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำชาวเชียงใหม่ ประกอบพิธี ทำบุญเมือง และสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ที่หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ชัยยะมงคลคาถา รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา “สารากริวิชชาณสูตร” กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และดวงวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนงำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ รวมถึงดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 10 จุด นอกจากหน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้ว ยังทำพิธีในลักษณะเดียวกันที่ 5 ประตูเมือง คือ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปรุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก และ 4 แจ่งเมือง หรือ 4 มุมเมือง คือ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวริน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งก่ะต๊ำ ตามความเชื่อของชาวล้านนาในอดีต ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน เพื่อความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และในวันประกอบพิธีวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตรงกับโอกาสอันเป็นมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ชาวเชียงใหม่จึงได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559
 
10 มิถุนายน 2559 , 10:00 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย