ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ชี้แจง กรณีที่มีผู้นำภาพถ่ายทางอากาศและลงข้อความ ในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการสร้างก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพัก บริเวณเชิงเขาใกล้กับห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้เป็นการรุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

  
    นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าว อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และที่พักของข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ทั้งศาลอุทธรณ์ภาค 5 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ศาลแรงงานภาค 5 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลแขวงเชียงใหม่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้ย้ายที่จากกรุงเทพมหานคร มาที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2548 ได้ขอใช้พื้นที่อาคารที่ทำการ ร่วมกับศาลแขวงเชียงใหม่และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ที่สี่แยกศาลเด็ก ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง แต่เนื่องจากทั้ง 2 ศาล มีปริมาณคดีเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่คับแคบประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ประกอบกับ ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีบ้านพักข้าราชการตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 33 แปลงหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 394 /2500 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทะเบียนราชพัสดุเลขที่ ชม. 1723 (บางส่วน) เนื้อที่ 147 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บ้านพัก 47 หลังและอาคารชุด 13 อาคาร เพื่อความสะดวกของประชาชนที่มาติดต่อราชการ และลดงบประมาณแผ่นดินในการเบิกค่าเช่าบ้านของทางข้าราชการในระยะยาวด้วย ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างปีเมื่อ 2556 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2557 ทั้งนี้ การโพสต์และแชร์ภาพทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทางเฟสบุ๊ค และ ไลน์ โดยไม่ทราบข้อเท็จจริง กล่าวหาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไปสร้างที่ทำการและบ้านพักรุกล้ำเขตป่าอุทยานแห่งชาติ นั้น ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง และสร้างความเสียหายเกิดขึ้น จึงได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งได้ขอร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ใจก่อนจะโพสต์หรือแชร์ข้อความและรูปภาพ เพื่อจะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายต่อบุคคลและองค์กร// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่ 10 มิถุนายน 2559 , 09:11 น. , อ่าน 2
 
10 มิถุนายน 2559 , 10:05 น. , อ่าน 1268  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย