จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวผลสำเร็จงานวิจัยไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ขยายผลสู่เกษตรกรรายย่อย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวผลสำเร็จงานวิจัยไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สร้างทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรทั่วประเทศ ต่อยอดสู่การผลิตไข่ไก่ธรรมชาติ และไข่ไก่อินทรีย์
ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3 เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 โดยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโยบายในการผลักดันงานวิจัยเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเร่งผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ขยายผลสู่เกษตรกรรายย่อย สร้างทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรทั่วประเทศ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ เน้นงานวิจัยในการสร้างพันธุ์ใหม่ให้มีศักยภาพของพันธุ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยหนึ่งในผลสำเร็จมาจากการพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองแท้ คือไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ซึ่งสามารถให้ผลผลิตไข่เพิ่มกว่าร้อยละ 30 เตรียมขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
สำหรับโครงการพัฒนาพันธุ์แท้ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ สายพันธุ์ไข่ดกนั้นใช้งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 6.4 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานในปัจจุบันมีการคัดเลือกแม่พันธุ์และผสมพันธุ์ได้แล้ว มีลูกไก่ประดู่หางดำสายพันธุ์ไข่ดกชุดแรกแล้วจำนวน 2 พันตัว เตรียมขยายผลสู่เกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร ต่อยอดสู่การผลิตไข่ไก่ธรรมชาติ และไข่ไก่อินทรีย์ รองรับตลาดระดับสูงต่อไป
 
10 มิถุนายน 2559 , 19:14 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย