บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ พุทธศาสนิกชน ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่
บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่ โดยขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุได้เคลื่อนขบวนออกจากวันต้นเกว๋นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านมีประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมขบวนและสรงน้ำพระบรมธาตุ ถวายเครื่องสักการะ เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีฝนตกตลอดเส้นทาง สร้างความชุ่มเย็นให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระทักขิณโมลีธาตุ โดยได้หยุดพักขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง และในช่วงเวลา 12.30 น. ได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าสู่ข่วงหลวง บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยขบวนเคลื่อนผ่านประตูช้างเผือก ซึ่งถือเป็นประตูชัยของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมังคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือและพุทธศาสนิกชน ร่วมขบวนอัญเชิญพระทักขิณโมลีธาตุ (กระดูกพระเศียรเบื้องขวา) เนื่องในโอกาสสมโภชเชียงใหม่ครบ 720 ปี และ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารมีอายุครบ 550 ปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุ ถวายเครื่องสักการะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
โดยพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ในวาระจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบ 750 ปี หรืออีก 30 ปีข้างหน้า
 
11 มิถุนายน 2559 , 21:06 น. , อ่าน 1286  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย