จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เสริมศักยภาพพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งเสริมศักยภาพด้านภาษา และคุณภาพแรงงานใหม่ นักเรียน และนักศึกษา ที่กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุนสูง มีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมาจากภาคบริการสูงถึงร้อยละ 40 โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกลับพบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่จะรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีตามกรอบข้อตกลงเสรีอาเซียน ซึ่งขณะนี้มีแรงงานต่างชาติเข้ามาแข่งขันและเคลื่อนย้ายในตลาดแรงงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และในประเทศไทย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการ "พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน" เพื่อพัฒนาให้แรงงานของจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ แรงงานใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ด้านอาชีพ ด้านภาษา และการเตรียมตัวสมัครงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตั้งเป้าจัดอบรม ขึ้น 2 รุ่นๆ ละ 225 คน โดยรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13- 19 มิถุนายน 2559 ภายหลังการอบรมได้ประสานนายจ้างและสถานประกอบการให้มารับสมัครงาน และสัมภาษณ์งานโดยตรง กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการหางานทำด้วย
 
13 มิถุนายน 2559 , 19:32 น. , อ่าน 1256  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย