มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดไว้ 24 ตัวรอบอาคารผู้โดยสารสาธารณะ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย

  
     นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวภายหลังออกตรวจที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเข้ามาที่เชียงใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะมากที่สุดในเช้าวันที่ 30 ธันวาคม 2549 อย่างไรก็ตามสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้สำรองรถไว้อย่างเพียงพอในทุกเส้นทาง และเพิ่มเจ้าหน้าที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งได้มีการอบรมพนักงานขับรถ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ก่อนออกรถ โดยผู้ขับขี่ทั้งหมดได้กล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้า พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการสร้างความตระหนักอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะไว้ที่สถานีขนส่งอาเขต โดยทำงานตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่เปิดศูนย์ยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากผู้โดยสารเรื่องการเก็บค่าโดยสารเกินราคา หรือเหตุรุนแรงแม้แต่รายเดียว ส่วนในเรื่องความปลอดภัยนั้น ที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำการตลอดเวลา และยังมีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดไว้ถึง 24 ตัว รอบอาคารผู้โดยสารขาเข้า จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าหากประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมขนส่ง สามารถโทรศัพท์ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
30 ธันวาคม 2549 , 11:39 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่