ยืนยันน้ำสถานการณ์น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคที่เชียงใหม่เพียงพอ แม้ฝนจะขาดช่วง

  
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ระบุ แม้ฝนจะทิ้งช่วงในอีก 2 – 3 สัปดาห์ข้างหน้า แต่ไม่กระทบต่อการใช้น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำในการบริหารจัดการยังมีเพียงพอ
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจำนวน 115 แห่ง มีปริมาณน้ำเพิ่มจากเดิมประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มดีขึ้น อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ ทางด้านต้นน้ำแม่น้ำปิงที่อำเภอเชียงดาว ก็ยังมีน้ำไหลลงสู่ลำน้ำแม่ปิง ในปริมาณแสนกว่า ลูกบาศก์เมตร ทุกวัน โดยชลประทาน เชียงใหม่ได้ระบายน้ำไปบริเวณท้ายน้ำที่อำเภอดอยหล่อและจอมทอง วันละประมาณ 4 แสนลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้บริเวณท้ายน้ำมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ และมีแนวโน้มดีขึ้น
สำหรับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ฝนจะทิ้งช่วงอีกประมาณ 3 อาทิตย์ ยืนยันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเพียงพอ ถึงแม้ฝนที่ขาดช่วงก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากมีแผนในการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมมาตั้งแต่ต้น พร้อมทั้งในช่วงนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมในเขื่อนหลักอีกด้วย
 
13 มิถุนายน 2559 , 19:35 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย