การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) “สนับสนุนชุมชนไฟฟ้าปลอดภัย 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

  
    นายธีระพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) ได้จัดทำโครงการ “สนับสนุนชุมชนไฟฟ้าปลอดภัย 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีพิธีเปิดที่ลานศาลาชุมชนการเคหะเชียงใหม่ (หนองหอย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แขวงกาวิละ ชุมชนเคหะเชียงใหม่ ชุมชนเคหะหนองหอย 1, 2 ชุมชนเมืองสาตร ชุมชนใจแก้ว เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด ลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกวิธี โดยพนักงานผู้เชียวชาญของ PEA จะเข้าไปตรวจสอบ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และบริเวณอื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และอันตรายจากการใช้กระแสไฟฟ้าพร้อมให้คำแนะนำการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นี้.//
 
15 มิถุนายน 2559 , 16:23 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา