กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แก่ดีเจประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชน ให้เกิดความร่วมมือ ในการออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

  
    นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การสร้างความเข้าใจแก่ดีเจประชาธิปไตยในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการออกเสียงประชามติและนำความรู้ ที่ได้รับออกไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะส่งผลให้เป็นการออกเสียงที่มีคุณภาพมีผู้ใช้สิทธิออกเสียงจำนวนมาก ซึ่งในการออกเสียงประชามติครั้งนี้ กกต.ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียง ไม่ต่ำกว่า 80% และมีบัตรเสียไม่เกิน 2% การออกเสียงประชามติ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.ซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ต้องเกิดก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2541โดยในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จะมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อบอกรายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ หากมีรายชื่อขาดหรือเกิน สามารถเพิ่มถอนชื่อ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น นอกจากนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตจังหวัด สามารถลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดได้ที่ สำนักทะเบียนจังหวัดที่ได้พักอาศัยอยู่ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยสถานที่ใช้ออกเสียงออกประชามตินอกเขตจังหวัด ตั้งอยู่ ณ อาคารSME 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ .// 15 มิ.ย. 59
 
15 มิถุนายน 2559 , 16:51 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย