ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ติวเข้ม รถรับ-ส่ง นักเรียน เพื่อนำเข้าระบบ การขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 กรกฎาคม 2559 ระบุ จังหวัดเชียงใหม่มีรถรับ-ส่งนักเรียนกว่า 1,100 คัน แต่ได้รับอนุญาตถูกต้องเพียง 300 คัน เท่านั้น

  
    นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถรับ-ส่งนักเรียนเกิดถี่ขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศดำเนินการสำรวจรถรับส่งนักเรียน ให้รถทุกคันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ต้องมีการอบรมคนขับรถนักเรียน ให้มีการยื่นขอใบอนุญาตใช้รถนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการตรวจเช็คสภาพรถให้ถูกต้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองในการส่งลูกไปโรงเรียน จากการสำรวจสถิติเบื้องต้นของจังหวัดเชียงใหม่ มีรถรับส่งนักเรียนประมาณ 1,100 คัน ดูจากประวัติเดิมที่เคยมายื่นขอใบอนุญาตปีก่อน มีเพียง 300 คัน แสดงให้เห็นว่ามีอีกนวนมากที่ไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง จึงต้องเร่งสำรวจตรวจเช็ครถทั้งหมดที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 หลังจากนั้น หากตรวจพบว่ารถรับส่งนักเรียนที่ไม่ดำเนินการให้ถูกต้องจะถูกลงโทษตามกฎหมาย หากไม่มีหนังสืออนุญาตจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย ในการรับส่งนักเรียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเป็นระยะ ขณะเดียวกัน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้บริการตรวจเช็คสุขภาพให้กับคนขับรถ บริการตรวจเช็คสภาพรถรับส่งนักเรียนและมอบสติ๊กเกอร์สำหรับให้ผู้ที่ผ่านการอบรม และ ในอำเภอต่างๆ ทำคู่ขนานกัน โดยให้สำนักงานขนส่งสาขาแม่แตง สาขาฝาง สาขาจอมทอง ออกพบปะผู้บริหารของโรงเรียนประจำอำเภอเพื่อสำรวจ และตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
16 มิถุนายน 2559 , 15:07 น. , อ่าน 1266  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย