นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นห่วงผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลที่ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลยูโรอย่างต่อเนื่อง หวั่นกระทบสุขภาพ แนะพักผ่อนให้เพียงพอ ป้องกันภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

  
    นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศกาลฟุตบอลยูโรเริ่มขึ้นแล้ว มีประชาชนที่สนใจติดตามการถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขอแนะนำให้ผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลทุกคน ชมกีฬาฟุตบอลอย่างมีสติ อย่าให้กระทบต่อสุขภาพ การเรียน การทำงาน จัดสรรเวลาการรับชมและการพักผ่อนให้เหมาะสม ใส่ใจสุขภาพตนเอง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากร่างกายไม่แข็งแรง ขอให้เลือกชมเฉพาะคู่แข่งขันที่ชื่นชอบ หรืออาจใช้วิธีดูเทปการแข่งขันย้อนหลังแทน ทั้งนี้ ในส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ขอให้เคร่งครัดการรับประทานยาต่อเนื่อง ตรงเวลา ใช้ความระมัดระวังในการชม ไม่ตื่นเต้นจนเกินไป รวมทั้งผู้ที่ทำงานหนัก แม้จะอายุไม่มากและไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่ทราบว่าตัวเองมีโรคประจำตัว หากอดนอนต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจวายจนเสียชีวิตได้ สำหรับปัจจัยที่ทำให้หัวใจทำงานหนักจนเกิดหัวใจวายนั้น เกิดจากการมีหลอดเลือดใดหลอดเลือดหนึ่ง มีปัญหาเชื่อมโยงกันคืออวัยวะปลายทางขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ส่วนใหญ่การป่วยและเสียชีวิต มักเป็นอย่างเฉียบพลัน ไม่รู้ตัวมาก่อน สาเหตุมาจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และความอ้วน ทำให้หลอดเลือดแข็งตัว หรือหลอดเลือดตีบตันแคบ พฤติกรรมก่อโรค ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มากเกินพอดี ไม่สมดุล ทั้งอาหารรสหวาน มัน เค็ม ผักผลไม้น้อย ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้น ไม่ออกกำลังกาย การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หาก ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
16 มิถุนายน 2559 , 15:30 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย