อำเภอแม่แจ่ม เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส สร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นการจัดระเบียบพื้นที่ป่าไม้กับชุมชน พร้อมชี้แจงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก่พี่น้องชนเผ่าในพื้นที่

  
     นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอแม่แจ่มได้ดำเนินโครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าหมดไปภายใน 5 ปี ยุติปัญหาการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ทำกินในเขตป่าอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วม เลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ทำการเกษตร โดยนำทีมชุดปฏิบัติการประชารัฐแม่แจ่ม ประกอบด้วย ดร.อภินันนท์ สุวรรณรักษ์ และทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายทหารชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 33 ปลัดอำเภอ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม และหน่วยงานประชารัฐที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร เพื่อรับฟังความเห็น ในการขับเคลื่อน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่มอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นอำเภอคุณธรรมป่าต้นน้ำตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในพื้นที่นำร่อง 17 หมู่บ้านของอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งขณะนี้ อยู่ในกระบวนการเริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยสร้างความรู้การเข้าใจ ยุทธศาสตร์และจัดระเบียบพื้นที่ป่าไม้กับชุมชน การฟื้นฟูป่า และพัฒนาอาชีพ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ อำเภอแม่แจ่มยังร่วมกับวิทยากร ครู ข. ของอำเภอ ใช้เวทีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ การออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ และเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งบางส่วนเป็นพี่น้องชนเผ่าที่ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล มีความเข้าใจ และออกไปใช้สิทธิของตนเองออกเสียงประชามติอย่างอิสระ ปราศจากการชี้นำ.//
 
21 มิถุนายน 2559 , 15:06 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา