จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน CHIANGMAI IT JOBS EXPO 2016

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน CHIANGMAI IT JOBS EXPO 2016 ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดงาน CHIANGMAI IT JOBS EXPO 2016 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 ภายใต้โครงการ สาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ แก้ไขปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงาน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้โดยสะดวก เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานในครั้งนี้ เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเลือกตำแหน่งงานว่างตามความต้องการได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน การจัดงานรูปแบบนี้จะทำให้ผู้สมัครงานสามารถเลือกสมัครงานได้หลายบริษัท นายจ้างก็ได้ผู้สมัครงานจำนวนมากเช่นกัน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง มีสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 56 แห่ง 337 ตำแหน่ง 3,408 อัตรา การสาธิตและฝึกสอนการประกอบอาชีพอิสระ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การทดสอบภาษาอังกฤษ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียน RESUME และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ
 
21 มิถุนายน 2559 , 19:18 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย