ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า พบเพียงผู้ติดเชื้อ 2 ราย สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขเฝ้าระวัง ควบคุมคุมโรค กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวยืนยัน จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสันทรายที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสชิกา ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้ประกาศ ให้พื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตรเป็นเขตพื้นที่เป้าหมายในการควบคุมโรคในระยะเวลา 40 วัน กำจัดยุงในพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วย สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ติดตามอาการผู้สัมผัสโรคเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอและจังหวัด ยืนยันไม่มีการระบาดของโรค ทุกภาคส่วนในพื้นที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ยืนยันไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งสองรายหายเป็นปกติแล้ว
ทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดในการค้นหาผู้ป่วยและรายงานผู้ป่วยที่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา และเฝ้าระวังการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสซิกาอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ให้มีความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด มีขนาดศีรษะที่เล็กผิดปกติ หรืออาจเสียชีวิตได้ ซึ่งไวรัสซิกา มียุงลายบ้านในประเทศเขตร้อน เป็นพาหะ และเป็นยุงที่เป็นพาหะของไวรัสไข้เลือดออกด้วย ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและหายเองได้ มีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่อาจแสดงอาการ มักแสดงอาการภายหลังได้รับเชื้อ 4 – 7 วัน โดยมีอาการ ไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายเองได้ภายในหนึ่งสัปดาห์
 
22 มิถุนายน 2559 , 13:40 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย