ตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเชิญผู้ประกอบการใน4 หวัดภาคเหนือ ระดมความคิดเห็น เสนอแนะ วิธีการ เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย

  
    พล.ต.ต. ปชา รัตนพันธ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่บางครั้งมีการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยทางตำรวจภูธรภาค5 ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ทั้ง 4 จังหวัด ในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็นและร่วมเสนอแนะวิธีการ เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย สำหรับสถานประกอบการ ให้สามารถนำไปเป็นข้อกำหนด และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้กลุ่มการท่องเที่ยวผจญภัย ประกอบด้วย กลุ่ม Zipline กลุ่มปางช้าง ขี่ช้าง กลุ่มรถATV และอ๊อฟโร๊ด กลุ่มกิจกรรมทางน้ำ กลุ่มทัวร์ป่า และกลุ่มอื่นๆ เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โชว์สัตว์ และบีบีกัน โดยหลังจากการระดมความคิดเห็น การพัฒนาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว ในวันที่ 28 มิ.ย. 2559 จะมีการประชุม และจัดทำคู่มือให้เป็นมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้ต่อไป .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
22 มิถุนายน 2559 , 16:31 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย