กรมประชาสัมพันธ์เร่งตรวจรับ และพัฒนาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล รองรับการเปลี่ยนผ่านระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล

  
    รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจรับอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ รองรับการเปลี่ยนผ่านระบบอนาล็อก สู่ระบบดิจิทัล คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำ เจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและวางแผน สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ตรวจรับอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า เครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการจัดสรร ระยะที่ 1 จำนวน 22 สถานีทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งแล้วเสร็จและทดลองแพร่ภาพออกอากาศเรียบร้อยทุกสถานีแล้ว ทั้งนี้ประชาชนสามารถรับชมช่องรายการของ NBT ได้ในช่องหมายเลข 2 จากกล่องรับสัญญาณดิจิตอล นอกจากการพัฒนาในเรื่องโครงข่ายสัญญาณแล้ว ยังมีการพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นระบบดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาเนื้อหารายการให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลตามโครงการ จะมีสถานีหลัก 39 สถานี สถานีเสริมอีก 140 สถานี คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
สำหรับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ออกอากาศช่อง NBT ในระบบ HD ด้วยความคมชัดสูง ช่องหมายเลข 2 พร้อมกันนี้กรมประชาสัมพันธ์ ยังคงออกอากาศโทรทัศน์ ช่อง NBT ในระบบอนาล็อก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับชมควบคู่กันไป โดยโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 769 ล้าน 8 แสน 8 หมื่น 8 พัน 8 ร้อยบาท ครอบคลุมทั่วประเทศ
 
22 มิถุนายน 2559 , 16:54 น. , อ่าน 1275  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย