จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

  
    นายอุดม แปงทิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เปิดเผยว่า ด้วย องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบหมายให้ประเทศในภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยบูรณาการทุกภาคส่วน นำโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี โดยมีกิจกรรมและการประกวดแข่งขัน ทั้งหมด 11 กิจกรรม เช่น ประกวดวงดนตรีไทยสากล ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันสร้างภาพการ์ตูนแอนนิเมชั่นเป็นต้นโดยผู้เข้าประกวดแข่งขัน เป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึง ระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ .// 24 มิ.ย. 59
 
24 มิถุนายน 2559 , 14:54 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย