รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดโครงการสัมมนาและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู 3 ฝ่าย และตำรวจในโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และภาค 6 โดย ในปี 2559 มีโรงเรียนเข้ารวมโครงการเพิ่มขึ้น เกือบ 3 พันแห่ง

  
    พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ) ที่ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและตำรวจที่ปฏิบัติงานในโครงการตำรวจประสานโรงเรียน เกือบ 6 พันคน ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และภาค 6 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1 - 9 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ โดยในปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,495 แห่ง เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจ 1 คน กับครู 3 ฝ่าย ได้แก่ ครูฝ่ายตรวจพิสูจน์ ครูฝ่ายป้องกัน และครูฝ่ายปกครอง ในการคัดกรองเด็กนักเรียน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และ กลุ่มเสพ/ขาย เพื่อนำเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในปีการศึกษา 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้ 1 สถานีตำรวจ ต่อ 2 โรงเรียน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,961 แห่ง ในโอกาสนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของครู 3 ฝ่าย และตำรวจที่ทำหน้าที่ประสานโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและตำรวจที่ปฏิบัติงานในโครงการตำรวจประสานโรงเรียน จึงได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ครู 3 ฝ่าย และตำรวจที่ทำหน้าที่ประสานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 5,980 คน ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 5 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 166 แห่ง สถานีตำรวจในสังกัด 153 แห่ง และตำรวจภูธรภาค 6 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 147 แห่ง สถานีตำรวจในสังกัด 147 แห่ง //
 
24 มิถุนายน 2559 , 15:42 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา