ราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่นรอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่

  
    ราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดเวทีการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น ภาคเหนือ สำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-6) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อชิงชนะเลิศในระดับภาคเหนือ ซึ่งสํานักงานราชบัณฑิตยสภาได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านรอบแรกจากวีดิทัศน์ จำนวน 11 คน สำหรับรอบชิงชนะเลิศ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องเล่าเรื่องความภาคภูมใจในท้องถิ่นของตนตามประเด็นเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกของสํานักงานราชบัณฑติยสภา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประกวดและมอบรางวัล
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า การประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 และเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านได้มีการจัดประกวดมาแล้ว 1 ครั้ง ได้รับการตอบรับที่ดี เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาถิ่นและภูมิใจในภาษาถิ่น ปีนี้จึงจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อจะกระตุ้นสำนึกของ เยาวชนให้อนุรักษ์ รักษาภาษาถิ่นไว้ จะดำเนินการจัดประกวดในทุกภูมิภาค โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของแต่ละภูมิภาค จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ สำหรับในปีต่อไป อาจจะมีการจัดประกวดสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เป็นการต่อยอด ให้เด็กและเยาวชน รักและหวงแหนภาษาถิ่น อนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป
สำหรับผลการประกวดในปีนี้ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงบุณฑรีฎ์ จันทร์ศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เล่าเรื่อง ประเพณีตานก๋วยสลาก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เด็กชายณัฐพล วุฒิ โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย จังหวัดลำพูน เล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายพีรวิทย์ ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ เล่าเรื่อง ล่องแปแม่วาง
 
25 มิถุนายน 2559 , 17:31 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย