ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา มอบของขวัญและเครื่องกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ อ.แม่แตง

  
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์มอบของขวัญและเครื่องกันหนาวพระราชทาน ในพื้นที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พลอากาศตรี จักรพงศ์ หอมไกรลาศ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานมอบของขวัญแก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ที่เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวรวมทั้งเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2550
พลอากาศตรีจักรพงศ์ หอมไกรลาศ ผู้แทนพระองค์กล่าวในพิธีมอบตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัยหนาว จึงได้พระราชทานเครื่องกันหนาวในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเครื่องกันหนาวให้กับราษฎรผู้ประสบภัยครั้งนี้
สำหรับผู้เข้ารับมอบเครื่องกันหนาวประกอบด้วยประชาชนผู้สูงอายุและเด็ก จำนวน 500 ชุด และผู้เข้ารับของขวัญประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เป็นสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจำนวน 56 ครอบครัว
 
30 ธันวาคม 2549 , 14:13 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่