จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ ประจำปี 2559
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และร่วมสร้างกระแสรณรงค์ ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มองเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวของทุกคน เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และบ่อนทำลายประเทศชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7,000 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ทวีความรุนแรง และเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องร่วมมือ ร่วมใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถป้องกันภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
ภายในงานมีกิจกรรมหลัก 17 กิจกรรม ได้แก่ ถนนเด็กสร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการยาเสพติด การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดเต้น ประกวดวาดภาพ แข่งขันฟุตบอล ประกวดวงดนตรีไทยสากล ประกวดวงดนตรีพื้นเมือง การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง การประกวดออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด การประกวดสื่ออนิเมชั่น การประกวดภาพยนตร์สั้น การประกวดวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลง การแสดงสุนัขสงคราม การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตึกถล่ม ดินถล่ม และขบวนรณรงค์ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
 
26 มิถุนายน 2559 , 21:49 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย