คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ชี้แจง ความคืบหน้าการจัดระเบียบการขนส่งมวลชนรถสาธารณะ และโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

  
    ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.)จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 / 2559 ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 33 โดย พ.ท.ณัฐนันท์ สุขะหุต รองหัวหน้ากองกำลังพล ชี้แจงถึง การจัดระเบียบการขนส่งมวลชนรถสาธารณะเมืองเชียงใหม่หรือสี่ล้อแดง ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมทบ.33 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการ ในระบบการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีรถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะ รถจักรยาน และการเดิน โดยในส่วนของรถสาธารณะจะมีทั้งรถตุ๊กๆ รถบัส รถแท็กซี่ และสี่ล้อแดง มีเส้นทางที่แยกตามประเภทรถ ในปัจจุบันมี 10 เส้นทาง คือ รถอาร์1-3 ซึ่งมี 3 สายเป็นรถสี่ล้อแดง ส่วนรถเมล์ซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลนครเชียงใหม่มี 3 เส้นทาง ปัจจุบันวิ่งอยู่ 2 เส้นทาง อาเขต – สวนสัตว์เชียงใหม่ และอาเขต - สนามบิน ส่วนเส้นทางอาเขต - โรงพยาบาลนครพิงค์กำลังจะดำเนินการ ส่วนรถตู้ที่ให้บริการจากบ้านถวาย - สถานีขนส่งช้างเผือก และรถตู้ของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ วิ่งจากสนามบิน - ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ กับ เส้นทางสนามบิน - ไนท์บาร์ซ่า และรถเมล์ของบ้านขวัญเวียง ที่วิ่งรอบเวียงเชียงใหม่ สำหรับปัญหาในการจัดระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ หรือรถสี่ล้อแดง จากการสอบถามผู้ใช้บริการ ยังพบปัญหาเดิมๆ คือ ไม่ตรงเวลา ระบบจีพีเอสไม่ค่อยเสถียร ป้ายติดรถเอกลักษณ์ไม่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครอบคลุม รถบางคันเก่าเกินไป พนักงานขับรถไม่มีเครื่องแบบไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ตกลงกันไว้ ข้อมูลในเวบไซต์ยังไม่อัพเดท เที่ยวรถและความถี่รถยังมีน้อยซึ่งต้องพัฒนาต่อไป รถบางคันขับขี่ไม่ปลอดภัย จุดจอดรถไม่โดดเด่นและค่าโดยสารยังเกินราคา เส้นทางไม่เพิ่มไม่ตรงความต้องการของผู้โดยสาร ปัจจุบันรถสองแถวหรือสี่ล้อแดง ได้จัดทำหมวดหมู่รถแดงหมวด 1 กับหมวด 30 ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ารถสองแถวที่แยกหมวดนี้ ให้สหกรณ์พิจารณาว่าใครจะอยู่หมวดไหนให้ชัดเจนเพื่อการจัดระเบียบ และป้ายจุดจอดรถอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงาน โดยเฉพาะการขอติดตั้งกับแขวงทางหลวงเป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร 11 สาย 68 จุด ซึ่งยังรอดำเนินการอีก 3 จุด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
 
27 มิถุนายน 2559 , 16:41 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย