ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งให้สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ ชี้แจงกรณีเกิดข่าวลือสะพัดทั่วจังหวัดว่า รัฐบาลจะมีการลด ค่ารักษาพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพ บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค ให้เหลือ 15 บาท ยืนยันไม่เป็นความจริงข่าวลือ

  
    นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปล่อยข่าวลือว่า รัฐบาลจะลดการร่วมจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการใช้สิทธิ “30 บาทรักษาทุกโรค” หรือ สิทธิ “บัตรทอง” จากที่จ่าย 30 บาท ให้เหลือ 15 บาท ได้สร้างความสับสนแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอทั้ง 25 แห่ง ให้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ประชาชน พร้อมทั้งสืบหาที่มาของข่าวลือของผู้ที่หวังจะสร้างความสับสนแก่ประชาชน นายแพทย์จตุชัย กล่าวว่า การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล บัตรทอง 30 บาท ได้ดำเนินการมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันยังไม่มีประกาศเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งการร่วมจ่าย 30 บาท ไม่ได้ใช้บังคับกับประชาชนทุกคนที่เข้ารับบริการ ตามประกาศ ได้มีการยกเว้นบุคคล 21 กลุ่มที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท เช่น บุคคลที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล บุคคลที่เสียสละสร้างคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสิทธิในการยกเว้นร่วมจ่ายค่าบริการจะปรากฏทุกครั้งในฐานข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ โดยบุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ ได้มีแจ้งความจำนงที่หน่วยบริการ ตั้งแต่แรกเข้ารับบริการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า นโยบายร่วมจ่าย 30 บาท จึงไม่น่าจะเป็นภาระต่อประชาชนแต่อย่างใด อีกทั้ง การเข้ารับบริการบางประการไม่ต้องร่วมจ่าย เช่น บริการสร้างเสริมสุขภาพ บริการป้องกันโรค บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน กรณีที่มีกระแสข่าวลือว่า รัฐบาลจะลดค่าร่วมจ่ายรักษาพยาบาลจาก 30 บาท เป็น 15 บาท จึงไม่เป็นความจริง.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
28 มิถุนายน 2559 , 18:28 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย