รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล

  
    ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะ ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดต่างๆ ทั่วประเทศ สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลของทั้ง 2 พระองค์ ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงปราศจากทุกข์ภัยทั้งปวง ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือวัดต่างๆ ทั่วจังหวัด จำนวน 1,286 วัด ทำพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล หลังวัตรเย็นทุกวัน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นมาและให้สวดถวายเนื่องทุกวันไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2559.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
28 มิถุนายน 2559 , 18:51 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย