จังหวัดเชียงใหม่ให้ทุกอำเภอ รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับการจัดออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคมนี้ ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอได้กำชับให้ทุกส่วนราชการ รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ในการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติมากที่สุด ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ซึ่ง กกต.ตั้งเป้าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั่วประเทศ ร้อยละ 80 ส่วนการออกเสียงประชามติ ครั้งแรก เมื่อปี 2550 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 71 แต่ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติต้องอยู่ในกติกาที่ กกต.กำหนด โดยเฉพาะให้ระวังเรื่องการนำรถของส่วนราชการมาอำนวยความสะดวก บริการรับส่งประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียง แม้จะกระทำได้แต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความเป็นห่วง กรณีที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บางอำเภอ มีผู้พยายามนำเรื่องของการจ่ายค่ารักษาพยาบาล บัตรทอง 30 บาท และการยกเลิกเรียนฟรี 15 ปี มาเป็นประเด็นสร้างความสับสนและชี้นำประชาชน จึงขอให้นายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ได้ตรวจสอบด้านการข่าว และหาวิธีการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อระงับข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง รวมถึงกรณีที่จะมีบุคคลบางกลุ่มตั้งทีมตรวจสอบการทำงานของครู ค. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่าสามารถกระทำได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวันรวมพลัง รณรงค์ให้ประชาชนออกมาออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
29 มิถุนายน 2559 , 16:44 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย