จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Lanna Expo 2016 ยกระดับผู้ประกอบการ ส่งเสริมสินค้าและบริการสู่สากล โดยแสดงสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่

  
    ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Lanna Expo 2016 ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิดเสน่ห์ลานนาให้คุณค้นหาไม่รู้จบ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพที่โดดเด่น ของ4 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยงานดังกล่าวได้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการ การยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้ง การส่งเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้บนพื้นฐานของศักยภาพการพัฒนา ซึงเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงการค้าและการลงทุน และเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การออกบูทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ โดยการนำสินค้าและบริการที่เป็นจุดเด่น มาจัดแสดงและจำหน่าย และการเจรจาทางธุรกิจของผู้ประกอบการ จากภายในและต่างประเทศ การ ออกบูทจากกงสุลต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัด การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนวัตกรรม นิทรรศการ และผลงานวิจัย การสาธิตเชิงภูมิปัญญาวิถีชีวิต การแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มภาคเหนือตอนบน1 และมินิคอนเสิร์ตจากกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ งาน Lanna Expo 2016 จัดขึ้นแต่วันที่ 30 มิ.ย – 6 ก.ค. 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม. พายัพ
 
30 มิถุนายน 2559 , 18:21 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย