รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์การดูแลผู้พำนักระยะยาว Healthy Long Stay ในภูมิภาคอาเซียน

  
    ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ในห้วงเวลาเดียวกับการจัดงานลานนาเอ็กโปร เพื่อส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่โดยกำหนดแนวคิดหลักที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์การดูแลผู้พำนักระยะยาว Healthy Long Stay โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 375 คน การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ได้เชิญวิทยากรต่างประเทศโดยเฉพาะ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ผู้แทนเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ที่จะมาบรรยายความต้องการของผู้พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสุขภาพ พร้อมการสาธิต และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยหน่วยงานและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานจากต่างประเทศที่มาจัดแสดง มากกว่า 60 คูหา ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างความมั่นคงทางการตลาดและเพิ่มมูลค่า ธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพที่มีศักยภาพทางการแพทย์ ทันตกรรม สปา นวดแผนไทย สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนโบราณ และการแพทย์ทางเลือก สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ปีละหลายพันล้านบาท.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
1 กรกฎาคม 2559 , 08:47 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย