จังหวัดเชียงใหม่สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ที่อำเภอแม่วาง มีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 250 หลังคาเรือน

  
    นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากรณีเกิดเหตุน้ำป่าจากลำห้วยแม่มูด ซึ่งไหลลงสู่น้ำแม่วาง เข้าบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร บ้านแม่มูด ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ใน 4 ตำบล 15 หมู่บ้าน เมื่อคืนวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือร่วมกับนาอำเภอแม่วาง นายอำเภอสันป่าตอง หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง และหามาตรการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดซ้ำในหลายหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง จากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังเกิดเหตุของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ พบว่า น้ำป่าไหลเข้าท่วม สร้างความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของราษฎร 250 ครัวเรือน 750 คน อาคารสิ่งก่อสร้าง 2 แห่ง สะพานคอนกรีต 2 แห่ง มูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย พืชไร่ 20 ไร่ นาข้าว 100 ไร่ และสวนผลไม้ 50 ไร่ เหตุการณ์ครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชื่อ นายตี๋ ไม่ทราบนามสกุล สัญชาติชาวพม่า เป็นคนงานที่เข้ามารับจ้างเฝ้าสวนผลไม้ในอำเภอแม่วาง นายไพรินทร์ กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ 4 ตำบล นำถุงยังชีพ และสิ่งของ เครื่องอุปโภคออกไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยแล้ว.// อธิชัย ต้นกัน // สวท.เชียงใหม่
 
1 กรกฎาคม 2559 , 15:37 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย