ค่ายบำบัดรักษาฝิ่นแบบจิตวิญญาณกะเหรี่ยง ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ผ่านการบำบัดและเลิกได้เด็ดขาด 143 คน จาก 147 คน ที่เหลือ 2 คนเสียชีวิต และอีก 2 คนถูกจำคุก

  
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภอ (ศมพ.อ.)อมก๋อย โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ อำเภออมก๋อย และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน จัดกิจกรรมสู่ขวัญผู้ผ่านการบำบัดรักษาฝิ่นในรูปแบบจิตวิญญาณกระเหรี่ยง โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธี จากผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น 147 ราย สามารถเลิกได้เด็ดขาด 143 ราย เสียชีวิต 2 ราย ถูกจำคุก 2 ราย มีผู้มาเข้าร่วมพิธี ครั้งนี้ 94 ราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านฝิ่น ยาเสพติดโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านอูตูม การปฏิญาณตนไม่ปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น มอบของเครื่องใช้ให้ผู้ผ่านการบำบัดฝิ่น ทั้งนี้ ในพื้นที่ตำบลนาเกียนในปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ปลูกฝิ่น 414 ไร่ ลดลงจากเดิม 67 ไร่ มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาฝิ่นมาตลอดทั้งปี อาทิ การร่วมตัดทำลายไร่ การปลูกป่าทดแทนแปลงฝิ่น และการบำบัดในชุมชน.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
1 กรกฎาคม 2559 , 15:47 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย